Koneellinen annosjakelu

Koneellinen annosjakelu

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on palvelu, jossa asiakas saa annosjakeluun soveltuvat, säännöllisesti käytettävät tabletti- ja kapselimuotoiset lääkkeensä pakattuina kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan. Lisäksi asiakas saa ajan tasalla olevan lääkityskortin, joka kahden viikon välein. Apteekki huolehtii reseptien ajantasaisuudesta.

Hyödyt: Koneellinen annosjakelu edistää lääketurvallisuutta ja auttaa lääkehoidon onnistumista sekä säästää lääkekuluissa.

Kenelle sopii? Lääkkeiden koneellinen annosjakelu sopii henkilöille, joilla on esim. runsaasti lääkkeitä jatkuvassa käytössä tai ongelmia lääkkeiden päivittäisessä annostelussa.

Lisätietoa saat soittamalla ja käymällä Nivalan apteekissa.